Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zespół

Koordynacja programu merytorycznego i projektów galeryjnych

prof. Paweł Nowak

Dyrektor galerii Salon Akademii

pawel.nowak@asp.waw.pl

Iga Chmielecka
iga.chmielecka@asp.waw.pl

Katarzyna Urbańska
katarzyna.urbanska@asp.waw.pl

 

Galeria Salon Akademii to jednostka prezentującą i promująca sztukę współczesną, artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i innymi środowiskami artystycznymi.  W galerii prezentowane są wystawy indywidualne, zbiorowe artystów polskich i zagranicznych oraz wystawy problemowe.

Salon Akademii to także miejsce otwarte na współpracę z innymi ośrodkami z kraju i zagranicy, pozwalającą na skonfrontowanie osiągnięć warszawskiej ASP z odrębnymi ośrodkami artystycznymi.