Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Premiera publikacji „Było” podsumowująca 10 lat działalności Galerii Salon Akademii

Opublikowano 16 listopada 2021

Jubileusz Salonu Akademii stał się dla nas pretekstem do przygotowania publikacji poświęconej historii galerii zatytułowanej „Było”. Zebraliśmy materiał, który nie tylko archiwizuje dziesięcioletnią działalność galerii, prezentuje kalendarium i krótki opis poszczególnych wystaw, ale jest przede wszystkim zbiorem esejów artystów, historyków i krytyków sztuki podejmujących próbę zdefiniowania roli galerii i jej  udziału w kształtowaniu wizerunku uczelni artystycznej. W publikacji wskazujemy, że status galerii był istotnym czynnikiem formułowania nowoczesnej, pluralistycznej i otwartej Akademii.

Autorzy tekstów: Paweł Nowak, Joanna Kiliszek, Adam Mazur, Ksawery Piwocki, Błażej Ostoja Lniski, Jakub Banasiak, Janusz Noniewicz, Iwona Szmelter, Lech Majewski, Magdalena Sołtys, Arkadiusz Karapuda, Katarzyna Urbańska.  

Koordynacja wydawnicza: Iga Chmielecka

 © Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Autorzy, 2020

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Organizatorzy: ASP w Warszawie, Fundacja ASP w Warszawie, Galeria Salon Akademii