Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Galeria Salon Akademii zaprasza na Noc Muzeów 2019! (18 maja)

Opublikowano 13 maja 2019

W godzinach 19-24 zapraszamy na spotkanie połączone z dyskusją Eksperymentalnego Laboratorium Naukowo – Badawczego z kuratorką wystawy Rozbitkowie sensu - Anną Szyjkowską – Piotrowską

EKSPERYMENTALNE LABORATORIUM
NAUKOWO-BADAWCZE powstało w 2012 roku jako forma działalności artystycznej, wykorzystując takie zjawiska jak: antysztuka, ohyda, zły gust, kicz, brzydota, banał, nonsens, kpina etc. Jako forma absurdu, wyśmiania i wyszydzenia wartości i postaw powszechnie uznanych za poprawne, dobre i jedynie słuszne. Wreszcie
jako forma stanowczego sprzeciwu wobec stereotypów.
Już sama nazwa – Eksperymentalne Laboratorium Naukowo–Badawcze, jest dłuższa niż działalność E.L.N–B. i podkreśla pretensjonalność, pryncypialność, nonsens, absurd, głupotę, kiczowatość, czyli wszystkie cechy, które kojarzą się z czymś marnym, miernym, niedorzecznym, nieobyczajnym.
Poprzez działania E.L.N–B., pokazuję możliwości jakie daje postawa artysty wynikająca z twórczego buntu wobec wszystkiego co kształtuje życie człowieka. Taka postawa daje prawo do formułowania poglądów na każdy temat.
Mamy prawo i obowiązek przyglądać się światu krytycznie i podważać rzeczy, które innym wydają się oczywiste czy objawione. Spojrzenie artysty jest zdecydowanie bardziej wnikliwe i sięga głębiej niż przeciętnego człowieka. Dzieki
takiemu spojrzeniu, „nieważny”, „uśpiony” fragment rzeczywistości nagle staje się ważnym inspiratorem i powodem przemian.

Twórcy od zawsze byli cenieni za taką postawę; wymuszali zmianę spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, co powodowało rozwój świata. Od zawsze też ceniono ich za bezkompromisowość.