Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

"Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych"

Opublikowano 20 marca 2017

Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

Wystawa jest próbą pokazania fenomenu Pracowni prowadzonej przez Jerzego Jarnuszkiewicza na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w latach 1954-1985. Jerzy Jarnuszkiewicz – wybitny artysta i pedagog, z pewnością był jedną z najważniejszych postaci w historii warszawskiej Szkoły. Jego dydaktyka, w miejsce idei pracowni mistrzowskiej realizowała koncepcję pracowni programowej. Program dydaktyczny Jarnuszkiewicza, wywodzący się ze sprzeciwu wobec tradycji rzeźby „szkoły warszawskiej” rozszerzał klasyczny warsztat rzeźbiarski o fotografię, podejmował problematykę związków z architekturą, zwracał uwagę na procesualność. Program Pracowni ewoluował w czasie pod wpływem potrzeb i zainteresowań asystentów i studentów, jego ważnym elementem było stymulowanie do indywidulanych poszukiwań przekraczających tradycyjne ramy dyscypliny. „Nasz program rozwijał się, ale nie miał wytyczonego celu, punktu dojścia. Nam zależało nie na końcowym efekcie, ale na tym, by przedstawić problem, trudności z nim związane i przebadać je, sprawdzić w działaniu. Gdy pojawiały się nowe media, nowe stylistyki, wówczas stwarzaliśmy sytuacje dogodne do ich wprowadzenia i poznania” – mówił Jarnuszkiewicz. Był zwolennikiem dydaktyki partnerskiej, opartej na wymianie i rozmowie, niehierarchicznej i nieautorytarnej.

Wystawa podejmuje próbę sproblematyzowania programu dydaktycznego Jerzego Jarnuszkiewicza wokół następujących zagadnień: studium natury, czasoprzestrzeń, fotografia, współdziałanie i proces. Pokazuje wybrane prace studenckie powstałe jako odpowiedzi na zadania stawiane w Pracowni lub powstałe w kręgu jej oddziaływania.
Jej celem jest także ujawnienie obszernego archiwum zdjęć i dokumentów Pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza przechowywanego w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych.

 

Na wystawie prezentowane są prace następujących artystów: Krzysztof M. Bednarski, Andrzej Bersz, Joanna Breza, Karol Broniatowski, Krystian Burda, Krzysztof Chromiński, Elżbieta Cieślar, Emil Cieślar, Alicja Czebotar, Grażyna Doba-Wolska, Barbara Falender, Wiktor Gutt, Krystian Jarnuszkiewicz, Stanisław Kędzierski, Marta Kodym, Grzegorz Kowalski, Andrzej Koss, Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Andrzej Latos, Henryk Morel, Ewa Muszyńska, Kazimierz Niedzielski, Waldemar Raniszewski, Adolf Ryszka, Małgorzata Sokołowska, Maciej Szańkowski, Daniel Wnuk, Andrzej J. Wróblewski.

 

Kuratorka: Agnieszka Szewczyk
Projekt ekspozycji: Grzegorz Kowalski

Projekt graficzny: Noviki Studio

 

Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego Jarnuszkiewicza w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych

Otwarcie wystawy 30 marca 2017

Wystawa czynna 31 marca ‒ 28 kwietnia 2017 (pn‒pt 12‒18)

 

Galeria Salon Akademii

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

Krakowskie Przedmieście 5, Warszawa

(wejście od ul. Traugutta)