Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Spotkanie pokoleń. Malarze warszawskiej Akademii z kolekcji Krzysztofa Musiała.

Opublikowano 8 marca 2016

Spotkanie pokoleń Malarze warszawskiej Akademii z kolekcji Krzysztofa Musiała Stanisław Baj, Tymek Borowski, Tomasz Ciecierski, Jan Cybis, Tadeusz Dominik, Jan Dobkowski, Eugeniusz Eibisch, Wojciech Fangor, Stefan Gierowski, Ryszard Grzyb, Koji Kamoji, Arkadiusz, Karapuda, Aleksander Kobzdej, Łukasz Korolkiewicz, Jarosław Modzelewski, Artur Nacht-Samborski, Włodzimierz Pawlak, Teresa Pągowska, Igor Przybylski, Jacek Sempoliński, Jacek Sienicki, Marek Sobczyk, Antoni Starowieyski, Henryk Stażewski, Paweł Susid, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Tomasz Tatarczyk, Mariusz Woszczyński, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Ryszard Winiarski, Rajmund Ziemski, Wojciech Zubala.

Wystawa jest prezentacją dzieł malarzy związanych z warszawską Akademią wybranych z kolekcji Krzysztofa Musiała. Znany kolekcjoner i mecenas sztuki planuje przekazanie w tym roku w depozyt ponad 100 dzieł wybitnych współczesnych artystów. Uczelnia zainteresowana jest szerokim wyborem prac, które wzbogacą kolekcję Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W Sali Senatu pokazane zostaną prace uznanych malarzy i wieloletnich profesorów Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii, klasyków polskiej sztuki powojennej takich jak Jan Cybis, Eugeniusz Eibisch, Artur Nacht-Samborski, Aleksander Kobzdej, Tadeusz Dominik, Stefan Gierowski, Jacek Sienicki, Jan Tarasin i Rajmund Ziemski. W Salonie Akademii zderzone zostaną dzieła artystów kilku pokoleń i różnych nurtów sztuki. Od klasyków współczesności, przez dojrzałych twórców debiutujących w latach 70. i 80. XX wieku, po artystów najmłodszej generacji. Znajdą się tu m.in. dzieła wywodzące się z kręgu abstrakcji takie jak reliefy Henryka Stażewskiego, prace Ryszarda Winiarskiego, metafizyczne kompozycje Stefana Gierowskiego i kolorystyczne obrazy Tadeusza Dominika, a także minimalistyczne prace Koji Kamoji oraz opartowski obraz Wojciecha Fangora. Średnie pokolenie artystów reprezentować będą m.in. pejzaże Stanisława Baja, Tomasza Ciecierskiego, Leona Tarasewicza, Tomasza Tatarczyka i Wojciecha Zubali. Kolejnym wątkiem łączącym pokolenia na wystawie są autoportrety i portrety artystów, które kolekcjoner z upodobaniem zbiera od lat. Obejrzeć będzie można m.in. późny autoportret Wojciecha Fangora oraz ukryty w bogatym wnętrzu autoportret Łukasza Korolkiewicza. Nie zabraknie historycznych już obrazów należących niegdyś do Gruppy malarzy jak Włodzimierza Pawlaka, Ryszarda Grzyba. Podwójny autoportret Jarosława Modzelewskiego będzie korespondował z obrazem Antoniego Starowieyskiego reprezentującego najmłodszą generację artystów. Wystawa malarstwa z kolekcji Krzysztofa Musiała stanowi doskonałą okazję do prześledzenia formalnych i intelektualnych wątków podejmowanych przez współczesnych artystów. Odzwierciedla indywidualne rozstrzygnięcia twórców w ramach określonych tematów. To Spotkanie pokoleń wskazuje nieustający dialog pomiędzy artystami kręgu warszawskiej Akademii.

Salon Akademii i Sala Senatu

21 marca -11 kwietnia 2016

Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, galeria Salon Akademii, galeria Atak Patronat medialny: ASPIRACJE, o.pl, artinfo.pl