Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Na kolorowo o różnych sprawach – Jarosław Modzelewski, Paweł Susid

Opublikowano 8 stycznia 2016