Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Czym się zajmujesz?

Opublikowano 12 marca 2015

Czym się zajmujesz?
Michał Chojecki, Maciej Czyżewski, Mateusz Dąbrowski, Maciek Duchowski, Anna Jochymek, Sebastian Krok, Bartosz Sandecki, Agnieszka Wach, Jakub Wróblewski

kurator Paweł Nowak

Wystawa "Czym się zajmujesz?" prezentuje aktualny dorobek artystyczny asystentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Lista osób, które biorą w niej udział, powstała po konsultacjach z profesorami, ale miałem też na uwadze własne obserwacje. Są to twórcy urodzeni w latach 80., reprezentujący różne wydziały: Malarstwa, Rzeźby, Grafiki i Sztuki Mediów.
Ekspozycja została pomyślana jako rodzaj symbolicznego przewodnika, wprowadzającego widza w główne obszary poszukiwań artystów i ujawniającego cele, jakie oni sobie stawiają. Tytuł narodził się spontanicznie podczas pracy nad wystawą, kiedy młodzi twórcy w luźnej rozmowie definiowali pola swoich zainteresowań. Padło wtedy charakterystyczne pytanie „Czym się zajmujesz?”, które uświadomiło mi, jak niewiele wiedzą oni o sobie nawzajem. Dlatego projekt ten traktuję jako próbę ich wzajemnego poznania i zbliżenia. Wystawa jest również wielowymiarowym portretem pokolenia artystów, którzy po ukończeniu Akademii postanowili realizować swoją drogę twórczą, zostając na uczelni.
Przedstawiając aktualne zjawiska artystyczne, chcieliśmy uniknąć sztywnej konstrukcji wystawy problemowej i skupić się na przedstawieniu artystów i ich dorobku. Mam nadzieję, że wspólna praca nad wystawą i towarzyszącym jej katalogiem zaowocuje nawiązaniem silnych relacji między uczestniczącymi w niej artystami, a przez to skonsoliduje środowisko młodych asystentów Akademii.

wernisaż 12 marca 2015 g. 18
wystawa otwarta od 13 marca do 13 kwietnia 2015

Patronat medialny:
Aspiracje, O.pl, Gazeta Wyborcza, Co jest grane, Artinfo.pl

Współpraca:
Specjalistyczne rozwiązania audio Sennheiser dostarczyła firma Aplauzadio.pl